SW 3700 Професионална метачна и сметосъбираща ситема

SW 3700 Професионална метачна и сметосъбираща ситема Image

ПРОФЕСИОНАЛНА МЕТАЧНА И СМЕТОСЪБИРАЩА  СИСТЕМА

 • Противоударна метална структура
 • Регулиране натиска на основната и странична четка
 • Вакуум система на основната четка
 • Голяма филтърна повърхност
 • Филтър тупалка – Filter Shaker
 • Лесна за управление
 • Лесна и бърза рутинна поддръжка
 • Странична четка

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • хидравлично задно задвижване
 • Мах работна скорост 4 km/h
 • Мощност 12V /400W
 • Производителност на час: 3700м2/h
 • Мах работна ширина 880 mm
 • Ширина на главната четка 710 mm
 • Ширина + 1 странична четка 880 mm
 • Филтърна повърхност 3,02 m2
 • Обем на резервоара 60 l
 • Възможен наклон 14%
Категория::
СМЕТОСЪБИРАЩИ МАШИНИ

SW 3700 Професионална метачна и сметосъбираща ситема

SW 3700 Професионална метачна и сметосъбираща ситема Image

ПРОФЕСИОНАЛНА МЕТАЧНА И СМЕТОСЪБИРАЩА  СИСТЕМА

 • Противоударна метална структура
 • Регулиране натиска на основната и странична четка
 • Вакуум система на основната четка
 • Голяма филтърна повърхност
 • Филтър тупалка – Filter Shaker
 • Лесна за управление
 • Лесна и бърза рутинна поддръжка
 • Странична четка

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • хидравлично задно задвижване
 • Мах работна скорост 4 km/h
 • Мощност 12V /400W
 • Производителност на час: 3700м2/h
 • Мах работна ширина 880 mm
 • Ширина на главната четка 710 mm
 • Ширина + 1 странична четка 880 mm
 • Филтърна повърхност 3,02 m2
 • Обем на резервоара 60 l
 • Възможен наклон 14%
Сподели за нас чрез: